بایگانی برچسب‌ها: داستان کامل بازی Bloodborne

داستان بازی Bloodborne Paleblood؛ قسمت 10

داستان بازی Bloodborne Paleblood؛ بخش دهم، قسمت نهایی از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این […]

تحلیل داستان Bloodborne؛ قسمت 9

تحلیل داستان Bloodborne؛ بخش نهم، نهمین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این مقاله […]

داستان کامل بازی Bloodborne؛ قسمت 6

Bloodborne داستان کامل بازی Bloodborne؛ بخش ششم، ششمین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. […]

داستان کامل بازی بلادبورن؛ قسمت 4

داستان کامل بازی بلادبورن؛ بخش چهارم، چهارمین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این […]

داستان Bloodborne؛ قسمت 3

داستان کامل بازی Bloodborne داستان Bloodborne؛ بخش سوم، سومین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. […]

داستان بازی Bloodborne؛ قسمت 2

داستان بازی Bloodborne؛ بخش دوم، دومین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این مقاله […]

داستان کامل بازی Bloodborne؛ قسمت 1

داستان کامل بازی Bloodborne؛ بخش اول، اولین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این […]
lightbox