Microsoft Flight Simulator 2020

Microsoft Flight Simulator 2020

تاریخ انتشار:
۱۸ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
۹.۲
نمره گیمرپا
۹۲
متاکریتیک

Microsoft Flight Simulator 2020

۹.۲
نمره گیمرپا
۹۲
متاکریتیک
Microsoft Flight Simulator 2020 از سنگین ترین بازی های ویدیویی تا به امروز است، دیتای این بازی به صورت Live استریم میشود.
تاریخ انتشار:
۱۸ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox