Destiny 2

Destiny 2

تاریخ انتشار:
۶ سپتامبر ۲۰۱۷
پلتفرم:
۷.۴
نمره گیمرپا
۸۳
متاکریتیک

Destiny 2

۷.۴
نمره گیمرپا
۸۳
متاکریتیک
Destiny 2 در سال 2017 منتشر شد اما با جدایی Bungie از Activision این بازی به صورت Free to Play در دسترس قرار گرفت.
تاریخ انتشار:
۶ سپتامبر ۲۰۱۷
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox