فیلم Terminator: Dark Fate (2019)

Status
این موضوع بسته شده است، امکان ارسال پاسخ نیست!
نام فارسی
نابودگر: سرنوشت تاریک
3.00 star(s) امتیاز: 3.00/5 1 رأی
عنوان: Terminator: Dark Fate (2019)

ژانر: اکشن و ماجراجویی، علمی تخیلی

کارگردان: Tim Miller

Cast: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, Diego Boneta, Ferran Fernández, Tristán Ulloa, Stephanie Gil, Tomás Álvarez, Tom Hopper, Alicia Borrachero, Enrique Arce, Manuel Pacific, Fraser James, Pedro Rudolphi, Diego Marínez, Kevin Medina, Steven Cree, Matt Devere, Karen Gagnon, Neil Corbould, Lorna Brown, Stuart McQuarrie, José Cerós, Shadday López, Pedro Hernández, Mariah Nonnemacher, Peter Schueller, Jacques A. Nevils, Daniel Ibáñez, Mona Martínez, Francis McBurney, Mikey Bharj, Samantha Coughlan, James Barriscale, Alejandra Mayo, Angelica Andreu, Iria Calero, Dan Stroiman, Tábata Cerezo, Nicholas Wittman, Daniel Ortiz, Mark Hesketh, Peter Ormond, Joaquín Molla, Alberto Da La Sinda, Mario de la Rosa, Zoltán Téglás, Blair Jackson, Phillip Garcia, Tarnue Massaquoi, Cleveland Berto, Christine Horn, Pete Ploszek, Mark Weiler, Kacy Owens, Stephen Oyoung, Anisha Gibbs, Anthony Oh, Josh Wood, Aaron Kunitz, Edward Furlong, Georgia Simon, Rochelle Neil

تاریخ عرضه: 2019-10-23

مدت زمان(دقیقه): 128

موضوع اصلی: ده ها سال پس از توقف روز مجازات توسط سارا کانر میگذرد، ترمیناتور مرگ بار جدیدی از آینده فرستاده شده است تا رهبر گروه مقاومتی را بکشد. در نبرد نجات بشریت، سارا کانر با متحدی جدید تیمی تشکیل می‌دهند تا این ترمیناتور خطرناک را از بین ببرند.
...
 
Status
این موضوع بسته شده است، امکان ارسال پاسخ نیست!