ps5

  1. A

    بخش جلویی DualSense قابل جدا شدن است!!

    قسمت جلویی Dual sense جدا می شود! همونطور که میدونید کنترلر PS5 زودتر از خود کنسول به گیمرها رسیده. بعضی از گیمر هم با ور رفتن با کنترلر متوجه ی این موضوع شدن.😑 در این صورت شاهد شخصی سازی این قسمت از کنترلر خواهیم بود!😃