بازی assassin’s creed valhalla

  1. Nabitak

    2 DLC بازی Assassin’s Creed Valhalla در ایرلند و پاریس

    Ubisoft نقشه خود برای بازی Assassin’s Creed Valhalla پس از عرضه اعلام کرد، که شامل DLC خارج از سواحل بریتانیا می‌باشد. سیزن پس Valhalla از دو بسته الحاقی و مرحله های اختصاصی ساخته شده است. افسانه Beowulf از مرحله های مختص دارندگان سیزن پس این بازیست. اولین بسته الحاقی به نام Wrath of the Druids...