504 لغت انگلیسی

  1. SenpaixDoge

    آموزش لغات کتاب 504 با تلفظ و معنی فارسی

    مقدمه: 504 واژه ضروری زبان انگلیسی یکی از بهترین مراجع یادگیری لغات پرتکرار زبان است. یادگیری لغت یکی از مهم‌ترین مهارت‌های موردنیاز برای فراگیری هر زبانی است. داشتن دایره لغت خوب، پیش‌زمینه موفقیت در مهارت‌های دیگر زبان یعنی مهارت‌های: شنیداری، خواندن، مکالمه و نوشتن است. لغت ابزار اصلی برای...