ایکس کلاد

تالار اختصاصی ایکس کلاد به انگلیسی (xCloud) سرویس اشتراکی بازی ابری است که توسط مایکروسافت برای ارائه خدمات در بستر ابر طراحی شده
هیچ موضوعی در این تالار وجود ندارد.