گیمرپا
مرجع رسمی اخبار، نقد و بررسی و مقالات اختصاصی بازی‌های رایانه‌ای
مرور رده

نقد و بررسی

نقد و بررسی

نقد را می‌توان جدا کردنِ «سَره از ناسَره» و شناختن خوبی‌ها و بدی‌های یک چیز، تعریف کرد. در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره است. نقد، نوعی مقاومت است. این واژه در لغت به معنای «بهینِ چیزی را گزیدن» آم ده است. انتقاد اگرچه معادل این واژه نیست و تفاوت‌هایی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بو ده است. نقد به یک اثر کمک می‌کند که آن اثر، اعتبار یابد. اگر از یک کار یا یک مقاله انتقاد شود، ممکن ست باعث شود که نقاط بدِ آن کار اصلاح‌شده و نتیجه‌ای بهتر حاصل شود. نقد در هر زمینه اصول و قواعد خاص خود را دارد. کسی که اثری را نقد می‌کند مُنتقد گویند. منتقدان باید ریزبین و دقیق باشند. منتقدانِ روزنامه‌ها، تمامی اخبار را موردبررسی قرار می‌دهند و به این نقد، نقد ژورنالیستی میگویند. نقدهای مثبت و منفی نقد مثبت یک اثر باعث پیدا شدن طرفدارانی برای یک اثر شده ولی نقد منفی باعث می‌شود که طرفداران به بحث و مجادله با منتقد یا منتقدان بپردازند. امروزه نقد در تمامی عرصه‌ها وجود دارد و این نقد باعث پیشرفت اثر یا شخص می‌شود. البته در نقد باید به دیگران و نظر آن‌ها احترام گذاشت و حدودِ اخلاقی را رعایت کرد. نقد باید با رعایت اصول اخلاقی و با دیدی کارشناسانه انجام شود.

نقد و بررسی

The Elder Scrolls V Skyrim | نقد و بررسی ساختار بازی

The Elder Scrolls V Skyrim این بازی در نوامبر سال ۲۰۱۱ منتشر شد و توانست صاحب عنوان یکی از بهترین بازی های سال به دیدگاه بهترین سایت های گیمینگ از جمله گیم اسپات را بدست آورد و در مجاورت آن نیز توانست بیش از ۲۰میلیون دلار فروش داشته باشد…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتنادامه