دسته بندی: آموزش

آموزش‌های مرتبط با دنیای فناوری اطلاعات را می‌توانید از طریق این دسته‌بندی دنبال و مطالعه نمایید. کلمه “آمـوزش ” معادل واژه انگلیسی “Instruction” یا “Teaching” است. این دو واژه در انگلیسی به معنای آمـوزش، تعلیم و تدریس آمده است. تدریس و آمـوزش، در اصطلاح، از هم متفاوتند که به آن اشاره خواهیم کرد. آموزش، در اصطلاح به چند معنا آمده است: – تحریک و راهنمای یادگیری؛ – هنر کمک کردن به یادگیری در دیگری؛ – فراهم آوردن شرایط و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای دانش آموزان و دانشجویان، در داخل و خارج مدرسه، آسان سازد. (ر.ک: فرهنگ علوم رفتاری، ذیل Teaching) در این سه تعریف، دو ویژگی “عمدی بودن” و “از پیش برنامه ریزی شدن” برای آموزش لحاظ نشده است، ولی تعریف‌های دیگری نیز برای آموزش ارائه شده که در آن‌ها این دو ویژگی لحاظ شده است. تعاریف آموزش گانیه آموزش را مجموعه‌ای از رویدادهای “به عمد ترتیب داده شده” می‌داند که برای حمایت از فرایندهای درونی یادگیری، طراحی شده است.(ر.ک: اصول طراحی آموزشی، ص ۳۲٫)

اختصاصی گیمرپا آموزش

آموزش Mad Max | گفتنی هایی که پیش از بازی باید در مورد آن بدانید

سهیل جهانشاهی
Mad Max یکی از عناوین پرطرفدار در سبک اکشن سوم شخص ماجراجویی میباشد که در قالب Survival (بقا) پیاده سازی شده آموزش Mad Mad است....