گیمرپا
مرجع رسمی اخبار، نقد و بررسی و مقالات اختصاصی بازی‌های رایانه‌ای
مرور رده

آموزش

آموزش‌های مرتبط با دنیای فناوری اطلاعات را می‌توانید از طریق این دسته‌بندی دنبال و مطالعه نمایید. کلمه “آمـوزش ” معادل واژه انگلیسی “Instruction” یا “Teaching” است. این دو واژه در انگلیسی به معنای آمـوزش، تعلیم و تدریس آمده است. تدریس و آمـوزش، در اصطلاح، از هم متفاوتند که به آن اشاره خواهیم کرد. آموزش، در اصطلاح به چند معنا آمده است: – تحریک و راهنمای یادگیری؛ – هنر کمک کردن به یادگیری در دیگری؛ – فراهم آوردن شرایط و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای دانش آموزان و دانشجویان، در داخل و خارج مدرسه، آسان سازد. (ر.ک: فرهنگ علوم رفتاری، ذیل Teaching) در این سه تعریف، دو ویژگی “عمدی بودن” و “از پیش برنامه ریزی شدن” برای آموزش لحاظ نشده است، ولی تعریف‌های دیگری نیز برای آموزش ارائه شده که در آن‌ها این دو ویژگی لحاظ شده است. تعاریف آموزش گانیه آموزش را مجموعه‌ای از رویدادهای “به عمد ترتیب داده شده” می‌داند که برای حمایت از فرایندهای درونی یادگیری، طراحی شده است.(ر.ک: اصول طراحی آموزشی، ص ۳۲٫)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتنادامه