داستان بازی بلادبورن؛ قسمت 5

داستان بازی بلادبورن؛ بخش پنجم، پنجمین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این مقاله توسط محمد نبی موسوی (Nabitak) و سید علی میرکریمی (SenpaixDoge) برای شما آماده شده است. 

داستان بازی بلادبورن

داستان بازی بلادبورن

داستان بازی بلادبورن

بخش پنجم : والتر، لیگ، ورمین

 

“The night brims with defiled scum, and is permeated by their rotten stench. Just think, now you’re all set to hunt and kill to your heart’s content!”

-Valtr, Beast Eater

شب از جانوران لعنتی پر شده و بوی متعفن آنها به مشام می‌رسد. فکر کن، حال بر شماست که که به شکار شهوت قلبی خود بپردازید.

داستان بازی بلادبورن

والتر جانور خوار

داستان بازی بلادبورن

داستان بازی بلادبورن

داستان بازی بلادبورن

گیمرپا • داستان بازی بلادبورن
تصویر والتر جانور خور، رهبر فرقه لیگ

داستان بازی بلادبورن

دو مدل دشمن در بلادبورن وجود دارند جانور و موجوداتی به اسم کین. یکی زاده‌ی مرض وحشیگری و دیگری انسان‌های رسیده به مراتب والاتر هستند. این انسان‌ها بدن مادی خود را از خوی وحشیگری تطهیر و به مراتب بالاتر رسیده و لقب کین کیهانی را گرفته‌اند. اما یک چیز سومی نیز وجود دارد. چیزی در همین نزدیکی که به نظر می‌رسد شناخت آن کمی مبهم است. قبل از اینکه این چیز را بشناسیم بیایید با والتر آشنا شویم.

والتر جانور خور و فرقه‌ی او (لیگ)

داستان بازی بلادبورن

برای اولین بار والتر را در جنگل ممنوعه ملاقات می‌کنیم او خود را این چنین معرفی می‌کند:

I am Valtr, Master of the League. Members of the League cleanse the streets of all the filth that’s spread about during the hunt. Like any half-decent hunter ought to, you know? Haven’t you seen enough of these wretched beasts, freakish slugs, and mad doctors? Sentence these fiends to death.”

من والتر سردسته‌ی گروهم هستم. اعضای گروه من خیابان‌ها را از کثافت باقیمانده‌ی شکار پاک می‌کنند مثل هر شکارچی خوبی که این کار را انجام می‌ده. میدونی؟ از دیدن این جانوران وحشی خسته نشدی؟ یا از این دکترای جانی؟ این جمله‌های منو تا مرگ به یاد داشته باش.

فرقه‌ی والتر که لیگ نامیده می‌شود به نظر می‌رسد از دوران گرمن تا لودویگ به وجود آمده است. با توجه به توضیحات لباس والتر که از یک افسانه خبر می‌دهد:

Once upon a time a troupe of foreign constables chased a beast all the way to Yharnam, and this is what they wore.  The constables became victims of the beast, except for one survivor, who in turn devoured the creature whole, all by himself.” 

زمانی گروهی از انسان‌های خاصی به دنبال جانوران وحشی یهارنام بودند. در نهایت قربانی وحشیان شده اما یکی از آنها جان سالم بدر برد که همان یک نفر وحشیان را به تنهایی خورد.

.. از عنوان والتر که خورنده‌ی جانوران است می‌توان نتیجه گیری کر این افسانه همان والتر بوده است.

داستان بازی بلادبورن

در همان لحظه که جانوران خورده شدند یک نشان به وجود آمد. نشان ناخالصی (Impurity).

داستان بازی بلادبورن

گیمرپا • داستان بازی بلادبورن
تصویر نشان ناخالصی

داستان بازی بلادبورن

در توضیحات این سوگند نشانه آمده است :

“Impurity,” and the oath of The League.  Confederates of The League hunt to discover vermin. Vermin writhe within filth, and are the root of man’s impurity. Crush all vermin without hesitation.” -Impurity.

ناخالصی، که همان سوگند لیگ یاد می‌شود. اعضای این گروه منظور یافت ورمین به شکار می‌پردازند. ورمین در اعماق کثافت وجود دارد و ریشه‌ی ناخالصی انسان‌ها هستند.همه‌ی آنها را بدون شک و تردید نابود کنید.

-ناخالصی

هنگامی که والتر جانور وحشی را خورد، نشانه ناخالصی را به‌دست آورد او قدرت دیدن ورمین را پیدا کرد و فرقه‌ای به نام لیگ را تشکیل داد. به‌جز والتر عضو دیگری از این فرقه در بازی وجود دارد به نام یامامورا که در توضیحات لباسش آمده:

“Garb of a distant Eastern land, worn by Yamamura the Wanderer.  This Eastern warrior pursued a beast for honorable revenge, then became a hunter of the League. But when he stared straight into impurity, it drove him mad.”

لباس شخصی خارجی از سرزمین‌های شرقی. توسط یامامورای ماجراجو پوشیده می‌شد. این جنگجوی شرافتمند به دنبال وحشیان به منظور انتقام بود و سپس به شکارچیان لیگ پیوست اما هنگامی که به ناخالصی خیره گشت به جنون کشیده شد.

داستان بازی بلادبورن

به نظر می‌رسد دوران عضویت یامامورا کوتاه بوده زیرا هنگامی که سوگند نابودی ورمین را خورد ذهنش با ورمین به ناخالصی کشیده شده و دیوانه شد.

داستان بازی بلادبورن

اما دو شخص دیگری در بازی با ورمین نیز مرتبط هستند به نام دوقلوهای ماداراس.

Mask of the Madaras twins, denizens of the Forbidden Woods, likely belonging to the older of the two.  The twins grew up in silent kinship with a poisonous snake. Eventually they learned human ways, and became hunters.  When they discovered vermin even in their beloved snake, the younger brother is said to have murdered the older.

ماسکی که متعلق به دوقلوهای ماداراس، اهالی جنگل ممنوعه بود. به نظر می‌رسد برادر بزرگتر این ماسک را می‌پوشید. دو برادر در آرامی همراه با ماری سمی بزرگ شدند. در نهایت راه و روش انسان‌ها را فراگرفته و به شکارچیان پیوستند. آنها از وجود ورمین حتی در مار عزیز خود باخبر شدند میگویند برادر کوچک‌تر برادر بزرگ‌تر خود را به قتل رساند.

داستان بازی بلادبورن

در توضیحات لباس قصاب آمده است :

Both the twins became hunters, and brought back and dissected their beast prey, in order to support the villagers in their forbidden research.

دو برادر به شکارچیان پیوستند و به خوی وحشیگری خود غلبه کرده و به جنگل ممنوعه برای محافظت از اهالی آن و تحقیقات ممنوعه‌ی آنها بازگشتند.

اما این تحقیقات ممنوعه چه بودند؟ دقیقاً چه چیزی یامامورا را به جنون کشاند؟ و از همه مهم‌تر ماهیت ورمین چیست؟

در جواب سؤال بالا راجع به تحقیقات جنگل ممنوعه تنها یک پاسخ وجود دارد آن هم خون خاکستری است (Ashen Blood).

کلیسای شفابخش در آن زمان از جنگل ممنوعه و مرداب‌های آن به عنوان آزمایشگاه خود برای ساخت خون خاکستری (بیماری وحشیگری) استفاده می‌کرد. موضوع تحقیقات آنها سم یافته شده در مرداب جنگل و یافت منشأ آن، یا همان ورمین بود.

ماسک قصاب را بیاد بیاورید که میگفت: آنها ورمین را در مار خود نیز دیدند.

داستان بازی بلادبورن

گیمرپا • داستان بازی بلادبورن
تصویر ورمین

داستان بازی بلادبورن

در توضیحات بیشتر ورمین آمده است:

“A centipede-like creature discovered on successful hunts by League hunters. Vermin, found hidden within filth, are only seen by League confederates, and are the root of man’s impurity. The League has assumed the task of finding and crushing all vermin.  Perhaps there is some mercy in the madness. Those who wish to see vermin can, and those who choose to are provided with boundless purpose.” -Vermin

یک موجود هزارپا گونه توسط شکارچیان لیگ کشف شد. ورمین که تنها در کثافت یافت می‌شوند فقط توسط فرقه‌ی لیگ دیده می‌شوند. آنها ریشه‌ی ناخالصی انسان‌ها هستند. لیگ هدف نابودی ورمین را برای خود برگزید. شاید در جنون، رحم وجود داشته باشد. انسان‌ها اگر بخواهند ورمین را ببینند می‌توانند و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند یک هدف بی انتها برای خود تعیین می‌کنند. -ورمین

داستان بازی بلادبورن

مرداب سمی جنگل سرشار از ورمین بوده و توسط کسانی که عضو فرقه‌ی لیگ نبودند دیده نمی‌شد. هنگامی که دوقلوهای ماداراس وحشیان را در جنگل ممنوعه می‌کشتند جسدشان را به خورد مارشان می‌دادند غافل از اینکه ورمین در مارشان رخنه کرده بود. این عمل منشأ وجود ورمین در مارهای این منطقه است. ورمین در وجود حیات این منطقه نیز تأثیر گذاشت چندی نگذشت که خون خاکستری به کسانی که آن را درست کرده بودند روی برگرداند.

خون خاکستری، سم، ورمین. شاید همه منشأ سم و خون خاکستری، ورمین بوده باشد!!

اما اگر ورمین انسان‌ها را آلوده می‌کرد چه؟ نه فقط یک یا دو ورمین … بلکه یک کلونی از آنها… کلونی که انسان‌ها را آلوده کرده …بی‌شک این انسان‌ها ناخالص … بی‌شک ممنوعه … و بی‌شک پست (Vile) می‌شدند!!!

داستان بازی بلادبورن

یا همان Vile Blood ها !!

داستان بازی بلادبورن

به پایان قسمت پنجم رسیدیم. در قسمت‌های بعدی با ما همراه باشید.

داستان بازی بلادبورن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *