داستان بازی Bloodborne Paleblood؛ قسمت 10

داستان بازی Bloodborne Paleblood؛ بخش دهم، قسمت نهایی از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد.

گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این مقاله توسط محمد نبی موسوی (Nabitak) و سید علی میرکریمی (SenpaixDoge) برای شما آماده شده است. 

Bloodborne Paleblood

بخش دهم : شکار خون کمرنگ

“Now, let’s begin the transfusion. Oh, don’t you worry. Whatever happens… you may think it all a mere bad dream…”
-Blood Minister

حال، انتقال خون را شروع می کنیم. اوه نگران نباش.هر اتفاقی که بیفته…تو بعدا فکر میکنی که همه ی اینها یه رویا بوده…
-یک پرستار خون

Bloodborne Paleblood

مون پرزنس : یکی از باس فایت های پنهانی بلودبرناست.

بین همه ی موجودات بلود برن از نظر من مون پرزنس راز آلود ترین آنهاست. پس از شکست دادن گرمن در پایان بازی میتوانید مون پرزنس را ببینید …

این موجود مثل حقیقت تلخیست که پس از مدت ها آشکار میشود … همانطور که در میان پرده ی بازی دیدیم؛ ماه خونی نزول کرده و مون پرزنس پدیدار میشود.

ما میدانیم که هنگامی که ماه خونی نزول میکند خط میان انسان و جانور تار شده و دنیا ها به هم متصل میشوند. در اوایل بازی یک نوشته را میتوان پیدا کرد:

“To escape this dreadful Hunter’s Dream, halt the source of the spreading scourge of beasts, lest the night carry on forever.”

به منظور رهایی یافتن از این رویا، منشا بیماری وحشیگری را شکست دهید و بگذارید شب تا ابد ادامه یابد.

Bloodborne Paleblood

حال گفته ی گرمن پس از شکست گسکوین را به یاد آورید :

The moon is close. It will be a long hunt tonight.”

ماه نزدیک است. امشب به شکاری طولانی تبدیل میشود.

Bloodborne Paleblood

هممانطور که قبلا فهمیدیم، مون پرزنس منشا بیماری وحشیگریست. وحشیگری درون انسان ها وجود دارد بهتر است بگوییم همیشه وجود داشته است.

Bloodborne Paleblood

کریل، دانشجوی بیگنورث، اولین کسی بود که این حقیقت را کشف کرد :

“The “Clawmark” is an impulse to seek the warmth of blood like a beast. It strengthens visceral attacks, one of the darker hunter techniques. Although the difference is subtle, Runesmith Caryll describes the “Beast” as a horrific and unwelcome instinct deep within the hearts of men, while “Clawmark” is an alluring invitation to accept this very nature.”

نماد پنجه (ClawMark Rune) انگیزه ایست برای به دنبال رفتن گرمای وجود خون مثل هر جانوری که این کار را میکند. ویسرال اتک که یکی از تکنیک های تیره ی شکارچیان است را تقویت میکند.

کریل، جانور، را ترسناک توصیف کرده که در اعماق قلب بشر وجود دارد در حالی که نماد پنجه را پذیرش این خوی جانوری را ممکن میسازد.
-توضیحات نماد پنجه

Bloodborne Paleblood

پس میفهمیم پتانسیل تکامل در اعماق وجود انسان قرار دارد اما اینکه بشر به درجه ی والای خدایان رسیده یا به موجودات وحشی تبدیل شود به دست خود اوست.

Bloodborne Paleblood

پس هنگامی که انسان به خون خدایان دست یابد و به فساد کشیده شود و خود واقعی اش را نشان دهد. ماه خونی نزول میکند اما چرا ؟ مون پرزنس چه میخواهد ؟
بیایید نگاهی به چیز های ساده بیاندازیم، چیز هایی اساسی برای کامل کردن بازی بلودبرن.

Bloodborne Paleblood

پلیر به شکارچی تبدیل شده، گسکوین را که به فساد کشیده شده شکست میدهد و به کلیسا رفته و ویکار امیلیا را مغلوب میکند .

شکارچی پس از شکست او به جنگل ممنوعه دسترسی پیدا کرده و راهی بیرگنورث میشود، جایی که خون خدایان کشف شد.

پس از شکست روم، در های روستای پنهانی یهارگول باز شده و در نهایت جنازه ی میکولاش یافت میشود و از آن برای دروازه ای میان دنیای مادی و دنیای رویایی استفاده میشود. پس از سفر به دنیای کابوس و رسیدن به محل مرگو با دایه او روبه رو شده که با شکست او با یک پیغام روبه رو میشویم :

Bloodborne Paleblood

NIGHTMARE SLAIN
کابوس شکسته شد

Bloodborne Paleblood

پس از بازگشت به رویای شکارچیان میبینیم که کارگاه در حال آتش گرفتن است و عروسک ما را راهی گرمن میکند در این لحظه گرمن به شکارچی برای پیروزی اش تبریک میگوید :

“Good hunter, you’ve done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed… from this terrible hunter’s dream.”

شکارچی خوب، کارت خوب بود. شب به پایانش نزدیکه، حالا من به تو رحم میکنم و تورو در این رویا میکشم. تو میمیری و زیر خورشید صبحگاهی بیدار میشی و رویاتو فراموش میکنی. تو از این رویای وحشتناک شکارچی ها آزاد میشی …

اگر قبول کنید که گرمن شما را در رویا بکشد، همه ی این اتفاق ها افتاده و بازی تمام میشود.

اما … بلود برن به این صورت یکنواخت باقی میماند. مگر نه ؟ اما برویم سراغ سوال قبلی

گیمرپا • bloodborne paleblood
باس فایت نهایی بازی به نام مون پرزنس

Bloodborne Paleblood

 

مون پرزنس چه میخواهد ؟ جوابش ساده است : کشتن مرگو!!!

Bloodborne Paleblood

او با استفاده از گرمن شکارچیان را به این کار سوق میدهد . ما در بازی با چند خدای کامل روبه رو میشویم : مون پرزنس . یتیم کاز و دایه ی مرگو.

Bloodborne Paleblood

همانطور که میدانیم ماهیت آمیگدالا ها مشخص نیست یعنی نمیدانیم که آنها خدا هایی کاملند یا اجزایی از یک خدا هستند یا خیر. به هر حال نتیجه میگیریم خدایان با هم متحد نیستند، همانطور که انسان ها با هم متحد نیستند و ممکن است با هم دشمنی داشته باشند.

Bloodborne Paleblood

همانطور که در بخش های قبل آمد با نزول ماه خونی و آمدن خدایان، رحمی با یک بچه متبارک میشود. اما همه ی خدایان بچه هایشان را از دست میدهند، دلیل این امر چیست ؟ چرا خدایان بچه هایشان را از دست میدهند ؟ شاید این چیزیست که مون پرزنس خواستار آن است، شاید او مرگ بچه های خدایان را توسط شکارچیان به عمل میرساند .

گرچه انگیزه ی خدایان برای ما نامفهوم است اما هدفشان برای ما مشخص است و آن هدف هم تولید مثل میباشد. همانطور که در بخش های قبل گفته شد :

. “Every Great One loses its child, and then yearns for a surrogate.”

همه ی خدایان بچه هایشان را از دست داده و به دنبال جایگزین میگردند.

Bloodborne Paleblood

به ترتیب این جمله توجه کنید، خدایان بچه هایشان را از دست میدهند و سپس به دنبال جایگذین میروند … همیشه تولد بچه های خدایان به ثمر نمی نشیند : یتیم کاز هیچوقت به دنیا نیامد، مرگو در شکم مادر کشته شد . بچه ی آریانا و مغز منسیس معیوب بدنیا آمدند.

Bloodborne Paleblood

پس نتیجه میگیریم یک توالی وجود دارد … دنباله ای از اقدام خدایان به زادو ولد تکرار میشود .

Bloodborne Paleblood

ما همچنین میدانیم که ماه خونی قبل از ما نزول کرده و پس از ما نزول میکند و همانطور که شواهد میگویند قبل از ما شکارچیان بسیاری به هانتر دریم آمده و رفته اند. پس چرخه ی بلودبرن میچرخد.

Bloodborne Paleblood

اما بیایید به مون پرزنس برگردیم . اگر پلیر درخواست گرمن را رد کند و اورا شکست دهد، فرزند مون پرزنس را در رویا کشته شده و مون پرزنس به دنبال جایگزینی نزول میکند و پلیر را مثل والدش در آغوش میکشد و صفحه سیاه میشود … در سیاهی صفحه سخن عروسک را میشنویم :

“And so the hunt begins again.”

و سپس شکار دوباره شروع میشود.

Bloodborne Paleblood

پلیر به جایگزین گرمن در می آید.

Bloodborne Paleblood

اما چرخه ی بلودبرن در این لحظه متوقف نمیشود . شکار را میتوان به ورا برد.

“Seek Paleblood to transcend the hunt.”

به دنبال خون کمرنگ برای والا بردن شکار بگرد.
–نوشته ای در اولین منطقه ی بازی

Bloodborne Paleblood

اما خون کمرنگ چیست ؟
اگر با گیلبرت در یهارنام مرکزی صحبت کنید این دیالوگ را میشنوید :

“Paleblood, you say? Hmm… Never heard of it. But if it’s blood you’re interested in, you should try the Healing Church.”

گفتی خون کمرنگ ؟ امممم… چیزی راجع بهش نشنیدم. اما اگر به دنبال خونی، کلیسای شفابخش رو امتحان کن.

Bloodborne Paleblood

پس میفهمیم خون کمرنگ ناشناخته است . در تمام بازی چهار بار به خون کمرنگ اشاره شده :

در اول بازی، که به ما میگوید به دنبال خون کمرنگ بروید. دومین در یاهارگول که میگوید : نگاه کنید آسمانی با خون کمرنگ. سومین بار در Lecture hall در یکی از نوشته ها دیده میشود که میگوید :

“The nameless moon presence beckoned by Laurence and his associates. Paleblood.”

مون پرزنس بینام، توسط لارنس و دارودسته اش احظار شد؛ خونی کمرنگ

اشاره ای دیگر به خون کمرنگ در بازی وجود دارد شاید کمتر کسی به آن توجه کند که در اوایل شروع بازی اتفاق میافتد :

“Oh, yes… Paleblood… Well, you’ve come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery.” -Blood Minister

اوه بله … خون کمرنگ… تو به جای درستی آمدی .یهارنام خانه ی انتقال خون است . تو فقط باید رازش را برملا کنی. –پرستار خون

این اولین جمله ایست که در بازی میشنویم آن هم توسط دکتری که خون را به رگ های ما منتقل میکند

Bloodborne Paleblood

بیایید یک لحظه سوالی از خودمان بپرسیم، یک سوال ساده : خون چیست ؟!!!

Bloodborne Paleblood

خون از سه قسمت تشکیل شده. گلوبول های قرمز که اکسیژن منتقل میکنند. دیگر قسمت، پلاسما نام دارد؛ تقریبا نیمی از خون را پلاسما تشکیل میدهد، به پلاسما خون خالص نیز میگویند مایعی که از پروتین و مواد مورد نیاز بدن تشکیل شده و بخش دیگر خون، گلوبول های سفید نام دارند که به مواد خارجی از قبیل میکروب ها حمله میکنند وعفونت هارا هضم میکنند.
خون ، مفهومی که بار ها در بلودبرن تکرار شده حتی در عنوان بازی هم قرار دارد بلودبرن یعنی بیرون آمده از خون … یعنی همان مرضی که به وحشیگری می انجامد …

Bloodborne Paleblood

همانطور که در کاتسین ویلم آمد :

“We are born of the blood. Made men by the blood. Undone by the blood.”

ما از خون زاییده شده. از خون ساخته شده با خون کنترل خود را از دست میدهیم.

Bloodborne Paleblood

خون، خوی وحشیگری را در قربانیانش تشدید کرده و باعث دیوانگیشان میشود. حال بیایید به Kin نگاه کنیم …

کین، موجوداتی که از خوی وحشیگری رهایی یافته و به درجه ای از خدایی رسیده اند وقتی به آنان ضربه بزنید خونی خالص از بدنشان میریزد اگر شفاف تر بگوییم خون کین ها پاکیزه شده که آنان را از خوی وحشیگری رها کرده است.

Bloodborne Paleblood

اما برگردیم به گلوبول های سفید یا گلوبول های کمرنگ . همانطور که گفته شد گلوبول های سفید بدن را از مواد و موجودات خارجی محافظت میکنند. این سلول ها عفونت را در خود قرار گذاشته و اثرش را خنثی میکنند.

Bloodborne Paleblood

شاید مخاطب جملهِ یِ “به دنبال خون کمرنگ بگرد تا شکار را به ورا ببری”، پرستار خون باشد.

Bloodborne Paleblood

در گونه ای از بیماری کمخونی، تعداد گلوبول های قرمز کم شده و اصطلاحا خون کمرنگ میشود .

در بازی، گفته شده که جورا مرضی لاعلاج داشت شاید این بیماری جورا کمخونی بود شاید پرستار جورا خون کمرنگ او را مشاهده کرد و پتانسیل مبارزه با بیماری وحشیگری را در او دید شاید خون قدیمی با خون کمرنگ ادغام شده و نماد شکارچیان در ذهن او رخنه کرد.

با ناتوانی جورا نسبت به مقابله با مون پرزنس گرمن عاجزانه به دنبال شخصی با خون کمرنگ میگشت. حال پلیر وارد عمل میشود …یک شکارچی که با خون کمرنگی که در جریان دارد بر خون قدیمی غلبه کرده و تسلیم خوی وحشیگری نمیشود …

“Oh, yes… Paleblood… Well, you’ve come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery.” -Blood Minister

اوه بله… خون کمرنگ… خب تو به جای درستی آمدی . یهارنام خانه ی انتقال خون است . تو تنها باید پرده از رازش برداری . –پرستار خون

پس از انتقال خون، خون کمرنگ شکارچی ما با خون خدایان ادغام شده و قدرت مقابله با وحشیگری را دارا میشویم.

به یاد بیاورید که گرگینه ای که در اول بازی ظاهر شد به شما نزدیک و نزدیکتر شد و هنگامی که شما را لمس کرد در آتش شعله ور شد. او نمیتوانست شما را لمس کند … آنهم بدلیل ادغام خون شما و توانایی مقابله با وحشیگری که بدست آوردید!!!

وقایع بلودبرن تا قسمتی خنده دار بنظر میرسند .

برای اولین بار که عروسک کوچک را میبینید در توضیحاتش گفته : اوه یک عروسک سخنگو ! . بدون هیچ اشاره ای به چرایی و چگونگی اش … اما یک لحظه به ماهیت این عروسک فکر کنیم … در بازی بلود برن هیچ جادوگری وجود ندارد از طرفی انسان ها و از طرف دیگر خدایان .

خدایان کار هایی انجام میدهند که از درک ما خارج اند پس ما به این کار ها جادو میگوییم .

گرمن نمیتواند به عروسک جان ببخشد . پس عروسک از کجا جان گرفت ؟

ما میدانیم که گرمن بر اساس احساسی که نسبت به ماریا داشت به عروسک علاقه مند بود . همانطور که در توضیحات لباس عروسک آمده است :

“A deep love for the doll can be surmised by the fine craftsmanship of this article, and the care with which it was kept.”

با توجه به نگهداری خوبی که از عروسک شده و از طراحی بی نقص او میتوان فهمید سازنده ی او علاقه زیاده به او داشته است

Bloodborne Paleblood

اگر به کارگاه قدیمی و متروک گرمن برویم عروسک را در دنیای مادی و آیتمی دیگر با نام بند چشم مییابیم در توضیحاتش آمده :

“”Every Great One loses its child, and then yearns for a surrogate. The Third Umbilical Cord precipitated the encounter with the pale moon, which beckoned the hunters and conceived the hunter’s dream.”

همه ی خدایان بچه هایشان را از دست داده و بدنبال جایگزین میگشتند. از سومین بند ناف برای ارتباط با ماه خونی استفاده شده است که شکارچیان را احظار و هانترز دریم را بوجود آورد.

Bloodborne Paleblood

در فرهنگ لغت آکسفورد کلمه ی Conceive به دو صورت تعریف شده : یکی به شکل در آمدن یا تصور و دیگری حامله شدن .

Bloodborne Paleblood

با توجه به تمرکز بلودبرن پیرامون تولد، حاملگی و دوباره متولد شدن، میتوان گفت استفاده از این کلمه تصادفی نبوده است .

Bloodborne Paleblood

تمامی بند ناف ها از زنان بدست می آیند زنانی مثل : ایوسفکا دایه مرگو و آریانا. اما در این حال بند نافی که در کنار این زن بدست میآید ناف یک انسان نیست بلکه ناف یک عروسک است … شاید گرمن در تنهایی خود به تنها همدم خود یعنی عروسک عشق میورزید شاید خدایان این اندوه گرمن را متوجه شده و به او پاسخ دادند به هر حال همانطور که در قسمت های قبل فهمیدیم خدایان دلسوزند .

Bloodborne Paleblood

گرمن یک معامله ای انجام داد …تقدیم زندگی اش در عوض با بازپس گرفتن ماریا. اما عروسک، ماریا نیست . پس عروسک دقیقا چیست ؟ چه ماهیتی دارد ؟ و چرا در کنار عروسک در دنیای مادی، یک بند ناف میبینیم ؟

Bloodborne Paleblood

بیایید یک لحظه به گونه ای از دشمنان توجه کنیم، دشمنانی به عنوان winter lantern .وینتر لنترن ها، زنانی بلند قد و به جای سر دارای مغزی یزرگ با چشم های فراوان هستند . اگر به این موجودات نگاه کنید اشفته (frenzy) شده و آسیب زیادی به سلامتی شما وارد میشود .

Bloodborne Paleblood

گیمرپا • bloodborne paleblood
تصویر یکی از winter lantern ها

Bloodborne Paleblood

 

اما آشفتگی چیست ؟ آشفتگی زمانی اتفاق میافتد که پلیر با مفهومی از خدایان ارتباط برقرار کند . خدایان مثل امیگدالا، ابیرتاس و محافظان کلیسا با صلیب هایی که نماد خدا هستند و موجودات سلستیال همه میتوانند به شما فرنزی وارد کرده یا اصطلاحا شما را آشفته کنند . در این حال وینتر لنترن ها تنها با نگاه کردن با شما میتوانند این کار را انجام دهند .

Bloodborne Paleblood

با این تفاسیر میفهمیم که آشفتگی یا دیوانگی زمانی رخ میدهد که شخصی به زور به ماهیت خدایان فکر کند.

Bloodborne Paleblood

اما … اگر به لباس این موجودات دقت کنید به یک نتیجه ی هولناک میرسید!!! آنها لباس عروسک را بر تن دارند …!!! از طرفی دیگر اگر به سر این موجود ها نگاه کنید پیامرسان ها را میبینید … پیامرسان هایی که به هم چسبیده شده و فشرده شده اند و یک شکل بزرگ را تشکیل داده اند…!!!

کمی خنده دار بنظر میرسد دشمنی که قادر به فهماندن ما از دانش خدایان است باید از او دوری کنیم چون در صورت نگاه کردن به او آشفته میشویم!!!

به هر حال … اگر به عروسک حمله کنید متوجه میشوید که خون او نه مثل انسان قرمز است و نه مثل Kin سفید است بلکه او خونی کمرنگ دارد(خونی سفید).

حالتی کم یاب ممکن است برای عروسک پیش بیاید، گاهی وقت ها عروسک به خواب رفته و بعضی اوقات او را میتوان کنار سنگ قبر ها دید که اگر در کارش وقفه ایجاد کنید مثل اینکه از خواب پریده و حرف های خود را بیاد نمی آورد.

شاید این عروسک همیشه یک عروسک نبوده شاید این عروسک در شکل های مختلفی وجود داشته شاید مثل کسانی که خون کمرنگ داشتند بر علیه مون پرزنس در رویای شکارچیان به دام افتاده است.

به یاد بیاورید که گلوبول های سفید (کمرنگ) عفونت ها را “میخورند” بر اساس یکی از دیالوگ های عروسک :

“You will hunt beasts… and I will be here for you, to embolden your sickly spirit.”

تو جانور شکار میکنی و من اینجا در خدمت تو هستم . تا تو را از روح مریضت پاک کنم .

Bloodborne Paleblood

از آنجایی که عروسک دارای خون کمرنگ است و توانایی مبارزه با خوی وحشیگری دارد، ما را در این امر یاری میدهد. اگر پلیر سه بند ناف مصرف کند توانایی مقابله با مون پرزنس را دارا شده و قدرت شکست او را پیدا میکند . پس از شکست مون پرزنس، پلیر به شکلی دیگر تبدیل میشود، شکلی خدایی.

!!! NIGHTMARE SLAIN

تنها ما مانده ایم و عروسک … بیاد بیاورید که خدایان از یک فرقه یا گروه نیستند؛ آنها یک ایدولوژی خاص را ندارند .

خدایان بر اساس خواسته هایشان با هم فرق دارند . پس از هضم خدایان و خوی وحشیگری و تولد دوباره در شکلی جدید، ما آماده ی انتقال نسل بشریت به مراتب والا تر میشویم که این کار بدون عروسک ممکن نبود.

این عروسک بود که از ما مراقبت کرد و به ما قدرت بخشید حتی پس از تغییر شکلمان پارچه ای دور ما میپیچد و میگوید :

“Are you cold? Oh, Good Hunter.”

ای شکارچی خوب . سردته ؟

Bloodborne Paleblood

گیمرپا • bloodborne paleblood
تکامل پلیر به مرحله خدایی

 

ما با کمک عروسک بر خوی وحشیگری خود غلبه کرده و نه تنها شکار بلکه نسل بشریت را به ورا بردیم.

به نظر میرسد چرخه بلودبرن در این نقطه از داستان شکسته میشود !!! خب، بالاخره شاید همه ی خدایان بچه هایشان را از دست ندهند …!!!

Bloodborne Paleblood

بخش نهایی داستان کامل Bloodborne به اتمام رسید. از این که با ما همراه بودید بسیار سپاس گداریم. امیدواریم تکه های مختلف این پازل در ذهن شما به هم متصل شده باشند و از این مقاله لذت برده باشید.

تیم گیمرپا.

Bloodborne Paleblood

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *