داستان بازی Bloodborne PS4؛ قسمت 7

bloodborne ps4

داستان بازی Bloodborne PS4؛ بخش هفتم، هفتمین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت انحصاری برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این مقاله توسط محمد نبی موسوی (Nabitak) و سید علی میرکریمی (SenpaixDoge) برای شما آماده شده است. 

bloodborne ps4

بخش هفتم : پتومری ها . آریانا. اودن و مرگو

bloodborne ps4

پتومری ها

مردمان پتومری خیلی وقت پیش از وقایع بلودبرن میزیستند شاید قرن ها یا حتی هزاران سال پیش.

مردمان پتومری به علم استفاده از خون خدایان و استفاده از جادو دسترسی داشتند که به نظر میرسد زنان نقش های مهمی در این اجتماع بر عهده داشتند.

گیمرپا • bloodborne ps4
تصویری از زیرزمین های پتومرا

وقتی به جام (Chalice) شیطانی (Sinster) نگاه میکنیم میبینیم :

“When used in a ritual, this sinister chalice summons the Sinister Resonant Bell. The bell-ringing woman appears to be a mad Pthumerian.

هنگامی که در یک مراسم مذهبی استفاده میشود؛ جام شیطانی، یک شیطان را احظار میکند. زنی که این زنگ را به صدا در میآورد به نظر میرصد پتومرینی یاشد.

بجز به صدا درآورندگان زنگ ها، نگهبانان نیز پتومرینی هستند. نگهبانان گروهی از جنگجویان ابدی هستند که در زیرزمین های یهارنام به گشت میپردازند.

در توضیحات زره این جنگجویان آمده است :

:”The keepers, who mind the slumbering Great Ones, gained eternal life, preserved in ashen form in a ceremony of flame that cremated body and soul.”

نگهبانان، کسانی هستند که از طرف خدایان توسط مراسم مذهبی آتشین به آنان زندگی ابدی عطا شده است، مراسمی که روح و جسمشان را با آتش آغشته کرده.

bloodborne ps4

در نهایت به ملکه پتومرین ها میرسیم . اما در اصل، مردم پتومری برای خود ارجعیت قاعل نمیشدند و در میان آنان فرمانده ای وجود نداشت. در توضیحات جام ایهیل آمده است :

“While early Pthumerians were mere humble guardians of the slumbering Great Ones, their descendants felt entitled to name themselves a leader.”

در صورتی که پتومرین های پیشین مردمانی فروتن بودند که از خدایان در خوابشان محافظت میکردند، فرزندانشان برای خود رهبری برگذیدند.

bloodborne ps4

با گذشت زمان و پیشرفت این اجتماع مردمان پتومری برای خود ملکه ای به نام ایهیل برگذیدند. پایتخت پتومرا ایهیل نام داشت که از اسم ملکه برگرفته شده بود. به هر حال تمرکز ما بر روی آخرین ملکه ی این اجتماع یعنی ملکه یهارنام است.

bloodborne ps4

علاوه بر این ملکه، دشمنان دیگری به نام سایه های یهارنام (Shadows of Yaharnam) در بازی وجود دارند . سایه های یهارنام در دو منطقه در بازی وجود دارند یکی در جنگل ممنوعه و دیگری در کابوس منسیس. اگر پلیر این سایه ها را به سمت خوک های کابوس منسیس بکشاند آنها با خوک ها میجنگند پس بنابر این سایه ها با مدرسه ی منسیس متحد نیستند.

bloodborne ps4

بر اساس تعریف لغتنامه ی اکسفورد از سایه، یکی از تعریف های کمتر استفاده شده به این صورت آمده :

An inseparable attendant or companion.

یک همراه یا همدم جدانشدنی.

bloodborne ps4

میتوان گفت این کار، بازی با کلمات از طرف استدیوی From Software است. پلیر برای اولین بار فکر میکند این موجودات، سایه های شهر یهارنام هستند غافل از اینکه منظور از یهارنام، ملکه یهارنام است!!

bloodborne ps4

همانطور که جام ها میگویند مردمان پتومری به درجه ی والایی از انسانیت رسیده اند میتوان به آنها فرا انسان گفت که تکامل پیدا کرده اند.
اما یکی از سرزمین های مردم پتومری، لورن نام دارد که در توضیحاتش آمده است :

The tragedy that struck this ailing land of Loran is said to have its root in the scourge of the beast.”

فاجعه ای که در زمین لورن رخ داد ریشه در بیماری وحشیگری دارد.

bloodborne ps4

اگر به این منطقه سفر کنید میبینید که شباهت زیادی با شهر یهارنام دارد. مردم این شهر به موجودات وحشی تبدیل گشته و بقیه به زنگ زنندگان دیوانه تبدیل شده اند.

bloodborne ps4

در توضیحات جام لورن زیرین (Lower loran) آمده است :

“There are trace remains of medical procedures in parts of ailing Loran. Whether these were attempts to control the scourge of the beast, or the cause of the outbreak, is unknown.”

سرنخ هایی از اعمال پزشکی در قسمت هایی از سرزمین لورن پیدا میشود.اگر این اعمال برای کنترل و جلوگیری از بیماری وحشیگری انجام میشد یا بوجود آمدن این بیماری معلوم نیست.

bloodborne ps4

پس یک نتیجه گیری بدست می آید. وقایع حال حاضر شهر یهارنام تکراری از وقایعی هستند که از خیلی وقت پیش در سرزمین پتومرا اتفاق افتادند. وقایع مدرن یهارنام در حین پایین آمدن ماه خونی شدت میگیرند که این امر مارا به ملکه یهارنام برمیگرداند.

When the red moon hangs low, the line between man and beast is blurred. And when the Great Ones descend, a womb will be blessed with child. -Note found in the Byrgenwerth Mansion

هنگامی که ماه قرمز نزول میکند. خط بین انسان و جانور تار شده و هنگامی که خدایان نزول میکنند رحمی با یک بچه متبرک میشود.
-نوشته ای که در ساختمان بیرگنورث پیدا شده

bloodborne ps4

پلیر برای اولین بار ملکه یهارنام را پس از شکست دادن روم میبیند. تصویری وحشتناک که خون از شکمش سرازیر شده است. دراین هنگام ملکه به ماه خونی اشک ریزان خیره شده و گریه یک نوزاد به گوش میرسد. پس نتیجه میگیریم هنگامی که خدایان نازل شده ملکه یهارنام بچه دار شده اما تولد این نوزاد به ثمر نمیرسد.

bloodborne ps4

اما بگذارید به چند سال بعد به وقایع مدرن شهر یهارنام سفر کرده و راجع به آریانا صحبت کنیم.

آریانا

bloodborne ps4

گیمرپا • bloodborne ps4
تصویر آریانا در کلیسای اودن

bloodborne ps4

آریانا، زنی که در یهارنام زندگی میکرد، پلیر را با یک مشتری اشتباه میگیرد و او را از خود میراند. پس از شکست ویکار آمیلیا میتوان آریانا را به کلیسای اودن فرستاد. پس از انجام این کار و صحبت با او آریانا خون خود را به پلیر تقدیم میکند اما با توجه به توضیحات این آیتم میتوان فهمید آریانا کرکتری به این سادگی نیست :

“Blood taken from Arianna, Cathedral Ward woman of pleasure. A member of the old Healing Church would know that her blood is similar indeed, to precisely what was once forbidden.”

خونی که از آریانا گرفته شده. فاحشه ای اهل کثیدرال وارد .یک عضو کلیسای شفا بخش تشخیص داده که خون او شبیه به خونی بود که خون ممنوعه یاد میشد.

bloodborne ps4

اما…چرا خون آریانا به خون ممنوعه شبیه است ؟ چه چیزی خون او را خاص میسازد ؟

bloodborne ps4

بگذاید یک لحظه به ملکه یهارنام برگردیم. هنگام مبارزه با او، اگر دقت کنید میبینید که حرکات او محدود هستند، دست های او به یک زنجیر متصل اند.

bloodborne ps4

حال به آریانا برگردیم اگر به خصوصیات او دقت کنید میبینید که بین اریانا و ملکه یهارنام شباهت هایی وجود دارند. اما این شباهت ها از کجا آمده اند ؟ از کینهارست!!!

bloodborne ps4

لباس آریانا از لباس کینهارستی هاست، لباسی که توسط اشرافزاده های کینهارست پوشیده میشد، اشرافزاده هایی مثل ملکه انالیس. موی معلق آنها در هوا، لباس بلند آنان، خصوصیات فیزیکی آنها همگی شبیه به هم هستند. شاید ژن اشرافزادگان کینهارست در آریانا وجود داشته باشد. به هر حال خون آریانا ممنوعه است.

bloodborne ps4

اگر همراه با اریانا، ادلا را نیز که راهبه ای اهل یهارنام است را به کلیسای اودن بفرستید، متوجه میشوید که هر وقت با اریانا صحبت کنید، ادلا از جایش بلند شده و به مکالمه ی شما گوش میدهد و به محض اتمام مکالمه ی شما رویش را برمیگرداند!!! مثل اینکه این راهبه از ماهیت آریانا و خون کفرآمیز او خبر دارد!!!

bloodborne ps4

اما شباهت آریانا با ملکه یهارنام به خصوصیات فیزیکی ختم نمیشود. سرنوشتی که ملکه یهارنام به آن دچار شد برای آریانا نیز رقم خورده است.

Every Great One loses its child, and then yearns for a surrogate.

همه ی خدایان فرزندانشان را از دست داده و سپس مشتاق یک جایگزین میشوند.

bloodborne ps4

همانطور که قبلا گفتیم تولد بچه ی ملکه یهارنام به خوبی پیش نرفت اما هنگامی که ماه خونی نزول میکند این دیالوگ از آریانا نیز شنیده میشود:

. “Oh… there’s something wrong with me.”

آخ…احساس مریضی میکنم.

bloodborne ps4

پس از این دیالوگ، آریانا خون خود را به پلیر نمیدهد. پس از کشتن میکولاش اگر به کلیسای اودن برگردید صندلی آریانا را خالی از او دیده و ردی از خون را مشاهده میکنید. اگر به دنبال این رد خون بروید آریانا و جنین او را میبینید. در این حین آریانا کاملا دیوانه شده در عین حال میخندد، گریه میکند و اشک میریزد. (در بازی Bloodborne با صحنه های غم انگیزی مواجه میشویم اما باید بگوییم این صحنه برای ما بیشتر از همه دردناک بود)

It can’t be… this is a nightmare…”

غیر ممکنه…این یه کابوسه…

bloodborne ps4

گیمرپا • bloodborne ps4
تولد بچه ی ناقص آریانا

bloodborne ps4

اگر جنین آریانا را بکشید آیتمی با نام بند ناف دریافت میکنید که در توضیحاتش آمده :

Every Great One loses its child, and then yearns for a surrogate, and Oedon, the Formless Great One, is no different. To think, it was corrupted blood that began this eldritch liaison.”

هر خدا بچه اش را از دست داد و مشتاق جایگزین شد و اودن خدای بیشکل از این قاعده مستثنی نیست. میتوان فکر کرد که خون منحرف شده (Cruppted Blood) باعث این روابط نامشروع میشد.

bloodborne ps4

چرخه ی نا متناهی بلودبرن میچرخد… هنگامی که ماه قرمز نزول کرده خدایان همراه آن نزول میکنند، رحمی با یک بچه متبارک شده اما خدایان بچه هایشان را از دست میدهند و به دنبال جایگزین میروند.

bloodborne ps4

پس ماه نزول کرد، خدایان همراه آن نزول کردند و بچه ای بوجود آمد: آن بچه دختر ملکه آنالیس یا همان آریانا بود!! اما رابطه ی نامشروع آریانا با که بود ؟

اودن
گیمرپا • bloodborne ps4
تصویر نشان اودن بی شکل

bloodborne ps4

این مارا به اودن خدای بیشکل میرساند در توضیحات رون (نشانه) خدای بیشکل آمده است :

“The Great One Oedon, lacking form, exists only in voice, and is symbolized by this rune. Human or no, the oozing blood is a medium of the highest grade, and the essence of the formless Great One, Oedon. Both Oedon, and his inadvertent worshippers, surreptitiously seek the precious blood.”

خدایی به نام اودن. بدون شکل، که فقط در حالت صدا وجود دارد که با نماد این رون به شکل در آمده است. چه انسان یا غیر انسان خون او از والاترین مراتب و تشکیل دهنده ی اوست. هم اودن هم ستایش کنندگانش به طور مخفیانه به دنبال خون نفیس بودند.

bloodborne ps4

طراحی اودن یکی از خدایان بلودبرن با بقیه متفاوت است . اودن شکل ظاهری خاصی ندارد. به معنای واقعی کلمه میتوان گفت اودن در همه جا حضور دارد. پس با این منطق میتوان اودن را کیهان نیز نام برد.

bloodborne ps4

گواه این نتیجه گیری در باس فایت میکولاش نشان داده شده است که او کاز را با اودن اشتباه میگیرد. در ابتدای کات سین این باس فایت آمده :

bloodborne ps4

“Ahh, Kos, or some say Kosm… Do you hear our prayers?”
آه کاز یا به قول بعضی ها کازم…آیا دعا هایمان را میشنوی ؟
Kosm نام دیگر kos است
اما در بخش دوم باس فایت آمده :
“The cosmos, of course!”
البته !! کیهان!!

bloodborne ps4

دلیل اشتباه گیری میکولاش شباهت اسمی میان این دو است منظور او کازم نبود بلکه کازموس به معنی کیهان.

bloodborne ps4

کوایر choir یا همان اعضای بالا مرتبه ی کلیسا به این حقیقت نیز پی بردند. همانطور که در توضیحات نماد دیدبان آمده است :

“Badge of a member of the Choir, elites of the Healing Church. The eye signifies the very cosmos. The Choir stumbled upon an epiphany, very suddenly and quite by accident. Here we stand, feet planted in the earth. but might the cosmos be very near us, only just above our heads?”

نماد یکی از اعضای کوایر، بالامرتبه های کلیسای شفابخش. دانش، کیهان را آشکار میکند. کوایر یک مرتبه، به یک اکتشاف رسید. ما اینجا ایستاده ایم پایمان روی زمین اما ممکن است که کیهان از آنچه که فکر میکنیم به ما نزدیکتر باشد و نه فقط بالای سرمان ؟

bloodborne ps4

از این توضیحات به گفته ی مشهور کوایر میرسیم :
“The Sky and the Cosmos are one.”
آسمان و کیهان یکی هستند.

bloodborne ps4

کلیسای شفابخش بر این عقیده بود که از آنجایی که کاز با آب به ساحل آمد پس آب و خدایان در ارتباط بودند اما کوایر به این حقیقت که کیهان همان اودن، خدای بیشکل است رسید. این اودن بود که ملکه یهارنام را حامله و سپس آریانا را نیز حامله کرد.

bloodborne ps4

در علم پزشکی هنگامی که حاملگی به ثمر نرسد قطعه ای از جنین در بدن مادر به جا میماند به این قطعه Lithopedions میگویند.

bloodborne ps4

گفته میشود که معنی آن کلمه، سنگ بچه است، این همان آیتمی است که پس از شکست دادن ملکه یهارنام از او دریافت میکنید.

bloodborne ps4

گیمرپا • bloodborne ps4
سنگ یهارنام که پس از کشتن ملکه یهارنام به دست می آید

bloodborne ps4

اما این سنگِ کدام بچه است ؟؟ جوابش ساده است… یک قطعه به جا مانده از بچه ی اودن به نام مرگو.

مرگو
گیمرپا • bloodborne ps4
در این عکس دایه مرگو را میبینیم ولی متاسفانه از خود مرگو تنها یک کالسکه بچه میتوان دید

bloodborne ps4

آیتمی که از مرگو میتوان دریافت کرد بند ناف نام دارد که میتوان پس از کشتن پرستار مرگو یا همان (Mergo’s Wet Nurse)  (دایه مرگو) دریافت کرد.
در توضیحات این بند ناف آمده است :

“A great relic, also known as the Cord of the Eye. Every infant Great One has this precursor to the umbilical cord. Every Great One loses its child, and then yearns for a surrogate. This Cord granted Mensis audience with Mergo, but resulted in the stillbirth of their brains.”

یادگاری به جا مانده، به نام بند چشم(دانش) نیز یاد میشود. ماده ی تشکیل دهنده ی بند ناف بچه ی خدایان همین است. هر خدا بچه اش را از دست میدهد و بدنبال جایگزین دیگری میگردد. این بند به مدرسه منسیس ملاقات با مرگو را عطا کرد که باعث دیوانه شدنشان شد.

bloodborne ps4

منسیس هم موفقیت ویلم را دید و هم شکست لارنس را و به این نتیجه رسید که راه رسیدن به خدایان استفاده از بند نافشان است اما این کار آنان به ثمر ننشست و آنان را به جنون کشاند.

bloodborne ps4

اما یک خدا چطور میمیرد ؟ به یاد دارید که در بخش های گذشته گفته شد اگر کسی بمیرد روحش در دنیای رویایی زنده میماند؟

bloodborne ps4

مرگو گرچه در دنیای مادی کشته شد اما در کابوس زنده ماند، شاید کنار پرستارش یا شاید در شکل پرستارش… مدرسه ی منسیس با مرگو ارتباط برقرار کرد و مفهومی از مرگ کشف کردند که آنان را به جنون کشاند…

“Beware, secrets are secrets for a reason. And some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly…” -Simon the Harrowed

مراقب باش. راز ها به دلیلی راز هستند. بعضی ها نمیخواهند این راز ها برملا شوند به خصوص اگر این راز ها غیر قابل قبول باشند.
-سایمون یکی از کرکتر های DLC بازی

bloodborne ps4

بخش هشتم از سری داستان بازی Bloodborne به پایان رسید. با ما همراه باشید.

bloodborne ps4

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *