داستان کامل بازی Bloodborne؛ قسمت 6

Bloodborne

داستان کامل بازی Bloodborne؛ بخش ششم، ششمین قسمت از ده قسمتی است که برای شما عزیزان آماده شده است. بازی Bloodborne به صورت اختصاصی برای کنسول PS4 عرضه شد. گیمرپا در این مقاله به ترجمه تحت الفظی دیالوگ های کرکتر ها و توضیحات آیتم ها به منظور اصالت محتوا تا حد امکان پایبند بوده. این مقاله توسط محمد نبی موسوی (Nabitak) و سید علی میرکریمی (SenpaixDoge) برای شما آماده شده است. 

 

بخش ششم : قلعه ی کینهارست. جلادان و ملکه آنالیس

 

“Once, a scholar betrayed his fellows at Byrgenwerth and brought forbidden blood back with him to Cainhurst Castle. It was there that the first of the inhuman Vilebloods was born. The Vilebloods are fiendish creatures who threaten the purity of the Church’s blood healing. The Ruler of the Vilebloods is still alive today. And so, to honor my master’s wishes, I search. For the path to Cainhurst Castle.”

زمانی، دانشجویی به بیرنگورث خیانت کرده و خون ممنوعه را با خود به قلعه ی کینهارست برد. در آن زمان، اولین وایل بلاد بوجود آمد.وایل بلاد ها موجودات ناپاکی هستند که خلوص شفای کلیسا را تهدید میکنند.فرمانده ی وایل بلاد ها هنوز زنده است. پس برای به عمل آوردن آرزوی اساتیدم، من به دنبال راهی برای رسیدن به قلعه ی کینهارست میگردم.

Bloodborne

آلفرد، شکارچی وایلبلاد ها

Bloodborne

همانطور که گفته شد، خون در یهارنام پرستش میشد اما در کینهارست به وسیله ای برای شهوت تبدیل شده بود. اشرافزادگان کینهارست وایل بلاد نامیده میشدند. یکی از اشرافزادگان مهم کینهارست ملکه آنالیس نام داشت. همانطور که در بازی دیدیم ملکه مراسمی انجام داده و خون خود را به بقیه اهدا میکند بدین ترتیب آنها به وایل بلاد تبدیل میشوند. پس نتیجه میگیریم خون ملکه در رگ وایل بلاد ها جریان دارد. راه و روش یهارنامی ها برای تکثیر خون از طریق سرنگ بود ولی کینهارستی ها مستقیما خون را از منبع مینوشیدند، همانطور که ملکه برای انتقال خون آستینش را بالا زد.

Bloodborne

در رابطه با وایل بلاد ها در قسمت های بعدی حرف میزنیم اما فعلا بگذارید تمرکز خود را روی مطالب دیگری قرار دهیم.

قلعه کینهارست
Bloodborne
قلعه متروک کینهارست

Bloodborne

وحشیان در کینهارست نیز وجود دارند اما خصوصیاتشان با وحشی های یهارنامی نسبتا متفاوت است. در اصطلاح گرگینه شدن در کینهارست وجود ندارد. در خصوصیات یکی از موجودات کینهارست به نام خون لیس (Blood Licker) اینطور آمده است :

“With no host left to defend Cainhurst Castle from the beastly siege, these deadly, vile creatures prowl the grounds, gorging themselves on the tainted fluid of the fallen.”

کسی برای دفاع از کینهارست دربرابر بیماری وحشیگری باقی نمانده .این موجودات پست روی زمین خزیده و در خون ریخته شده ی مردگان غلط میخورند.

برخلاف وحشیان یهارنامی که به بقیه حمله میکردند، این موجودات از خون مردگان تغزیه میکنند؛ در خفی از جسدی به جسد دیگر برای خوردن خون بیشتر حرکت میکردند.
همانطور که گفته شد انسان هایی که از خون خدایان استفاده کرده و به این خون معتاد و سپس خوی وحشیگری میگرفتند، اما از آنجایی که رفتار وحشیان کینهارست با آنها متفاوت است میتوان نتیجه گرفت که منشا این وحشیگری خون خدایان نیست همانطور که سخن آلفرد قبلا نیز گفته شد:

“Once, a scholar betrayed his fellows at Byrgenwerth and brought forbidden blood back with him to Cainhurst Castle.”

زمانی، دانشجویی به بیرنگورث خیانت کرده و خون ممنوعه را با خود از بیرگنورث به کینهارست برد.

Bloodborne

این خون ممنوعه هرچه که بود خون خدایان نیست. در عوض چیزی ممنوعه و ناخالص است. شهرت این خون ممنوعه منجر به تشکیل فرقه ای از سمت کلیسا به عنوان جلادان (executioners) شد.

Bloodborne

جلادان (executioners)
Bloodborne
کانسپت آرت لباس جلادان

 

“In his time, Master Logarius led his executioners into Cainhurst Castle to cleanse it of the Vileblood. But all did not go well and Master Logarius became a blessed anchor, guarding us from evil. …Tragic, tragic time… … that Master Logarius should be abandoned in the accursed domain of the Vilebloods. I must free him, so that he may be properly honored in martyrdom.” -Alfred, Vileblood Hunter

در زمانش، ارباب لوگاریوس، جلادانش را به سمت کینهارست به منظور پاکسازی آنجا رهبری کرد. اما لوگاریوس به یک لنگر مقدس مبدل شد که ما را از شیطان محافظت میکرد. زمان اندوهگینی بود قطعا اندوهگین… ارباب لوگاریوس باید از این زندان نفرین شده اش آزاد گردد. من باید او را آزاد کنم. باشد که به شهادت مفتخر شود.

اطلاعات زیادی از فرقه جلادان در دست نیست اما از این سخنان میتوان فهمید که آنها گروهی بودند که رهبریشان را لوگاریوس بر ععده داشت، همانطور که از لباس جلادان آمده است :

“Attire worn by the band of executioners commanded by the martyr Logarius. Later became the basis for all Church attire, with its heavy draping of Holy Shawl.”

لباسی که توسط جلادان پوشیده میشد و مارتیر لوگاریوس فرماندهی آنها را بر عهده داشت. این لباس بعد ها به مدل ساده ی لباس های کلیسا و شال مقدس آن تبدیل شد.

Bloodborne

از این توضیحات میتوان نتیجه گرفت این گروه قدمت زیادی داشته اند.

Bloodborne

در توضیحات سلاح لوگاریوس نیز آمده :

“Used to slaughter the Vilebloods in Cainhurst. Bathed in pools of their blood, and forever steeped in theire.”

سلاحی که به منظور سلاخی وایل بلاد ها در قلعه شان استفاده شد. غرق در استخر خونشان و تا ابد در آن خیس.

Bloodborne

کلمه ی سلاخی در این جمله کلمه ای کلیدیست و از سیستماتیک بودن اعدام وایل بلاد ها خبر میدهد وایلبلاد ها شانسی در برابر خشم لوگاریوس و جلادان نداشتند اما یکی از آنها که نامیراست هنوز زنده مانده :

ملکه آنالیس
Bloodborne
تصویر ملکه آنالیس

“I am Annalise, Queen of Castle Cainhurst. Ruler of the Vilebloods, and sworn enemy of the church.”

من انالیس، ملکه ی قلعه ی کینهارست، رهبر وایل بلاد ها و دشمن قسم خورده ی کلیسای شفابخش هستم.

میتوان گفت انالیس در دنیای بلود برن به دلیل نامیرا بودنش عجیب بنظر برسد زیرا حتی خدایان نیز میرا هستند. هنگامی که آلفرد به ملکه انالیس حمله کرده و گوشت و پوست او را از هم میدرد از ملکه چیزی جز گوشت روی هم انباشته شده و مقداری خون باقی نمیماند. این دیالوگ ازالفرد شنیده میشود :

.”What good’s your immortality now! Try stirring up trouble in this sorry state! All mangled and twisted, with every inside on the outside, for all the world to see!”-Alfred.

نامیرا بودنت به چه دردی میخوره ؟ الان با این وضع، حلال مشکلات باش! به هم پیچیده و به هم خورده ای. درون و بیرونت از هم پیچیده شده برای همه تا ببینند!
-آلفرد

در توضیحات گوشت ملکه که پلیر میتواند انرا در دست بگیرد این طور آمده :

“This pinkish lump of flesh remains warm, as if cursed. All hail the undying queen of blood!”

این تکه گوشت صورتی رنگ، بقایای ملکه است مثل اینکه نفرین شده هنوز گرم مانده. همه به ملکه نامیرا درود بفرستید!

Bloodborne

پس فهمیدیم انالیس نامیراست و حتی میتوان او را از این حالت خارج کرد اگر پلیر این تکه گوشت را به Altar of Despair ببرد این کار انجام میشود.
اما تنها انالیس از این نظر جالب توجه نیست یک ملکه ی دیگر نیز در بازی وجود دارد که نامیراست.

پس از شکست دادن یهارنام ملکه ی پتومرین ها، یک آیتم به نام سنگ یهارنام بدست میآید. این سنگ به نظر اورگانیک و گوشتی است که در توضیحاتش اینچنین آمده :

“The Queen lies dead, but her horrific consciousness is only asleep, and it stirs in unsettling motions.”

ملکه مرده است، اما روح ترسناک او تنها به خواب رفته که باعث تحرک نابسامانی ها میشود.

Bloodborne

اما ملکه آنالیس به قدرت راضی نشد و به دنبال وارثی برای تاج و تخت خود میگشت. پس وایل بلاد ها به شکار رفته و ایتمی به نام بلود درگ (Blood Dreg) به ملکه خود تقدیم میکردند.

Bloodborne

در توضیحات لباس کینهارست آمده است :

This paper-thin silver armor is said to deflect blood of ill-intent, and is what allows the royal guards to capture prey for their beloved Queen, so that one day, she may bear a Child of Blood.”

این لباس نازک از نقره به دلیل حفاظت از هر خون مریضی ساخته شد، وایل بلاد ها برای ملکه ی عزیزشان شکار میکردند تا شاید روزی فرزندی از خون را حمل کند.

در توضیحات آیتم بلود درگ آمده است :

“The Vilebloods of Cainhurst, blood-lusting hunters, see these frightful things in coldblood. They often appear in the blood of echo fiends, that is to say, the blood of hunters. Queen Annalise partakes in these blood dreg offerings, so that she may one day bear the Child of Blood, the next Vileblood heir.”

وایل بلاد های کینهارست، شکارچیانی که در شهوت خون غرق شدند، چیز هایی ترسناک (Blood dreg) در خون سرد (Cold Blood) میدیدند. این چیز های ترسناک گاهی در بلوداکو جانوران نیز یافت میشد .ملکه انالیس از این پیشکش ها استفاده میکرد تا شاید روزی فرزندی از خون حمل کند، تا شاید وارث بعدی وایلبلاد به دنیا بیاید.

Bloodborne

اگر به آیتم بلود درگ نگاه کنید چیز های کوچکی که مثل اسپرم هستند را میتوانید ببینید.

Bloodborne
تصویر آیتم بلود درگ

Bloodborne

انالیس بر این باور بود که با استفاده از خون موجودات قوی میتوانست فرزندی از خون حمل کند از این رو کلیسا این امر را به عنوان یک تهدید میشناخت و سپس جلادان را به قلعه ی کینهارست برای سلاخی آنان فرستاد. لوگاریوس نیز این کار را انجام داد و هنگامی که به سراغ ملکه رفت دید که ملکه با هر راه و روشی نمیمیرد پس تصمیم گرفت که او را زندانی و از بوجود آمدن فرزند او جلوگیری کند. لوگاریوس با قرار دادن تاج توهم بر سر خود تصمیم به پنهان کردن ملکه نسبت به جهانیان گرفت.

Bloodborne

اگر پلیر لوگاریوس را شکست دهد و تاج توهم را بر سر بگذارد میتواند به تالار ملکه دسترسی پیدا کند. اما پلیر چه تصمیمی میگیرد؟ آیا برای ملکه زانو زده و به خدمت او میپردازند؟ آیا به آلفرد کمک کرده تا دست در قتل او داشته باشد ؟ کدام راه درست است ؟

“Acts of goodness are not always wise, and acts of evil are not always foolish. but regardless. we shall always strive to be good.” -Martyr Logarius

انجام کار های خوب همیشه لزوما خردمند و انجام کار های بد لزوما احمقانه نیستند. اما ما باید همیشه سعی به انجام خوبی ها کنیم.
مارتیر لوگاریوس

Bloodborne

قسمت ششم داستان بازی Bloodborne به اتمام رسید. تا پایان این سری با ما همراه باشید.

Bloodborne

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *